Vad hände med AltaVista?

Vart tog Altavista vägen?

Undrar många med mig. En sökmotor som från början klev fram i rampljuset och överträffade alla andra genom framkantsteknik, och som drygt ett decennium senare inte fanns kvar alls på sökmotorsmarknaden, där istället Google blivit världsledande och mest framträdande på flera plan.

Historien bakom Altavista

Altavista lanserades 1995 och skapades från början som ett verktyg att kunna kontrollera processorkraften hos en viss slags datorer med DEC Apha-processorer. Ryktet flög och Altavista kom snart att istället bli den mest populära sökmotorn istället för kända för processorkraftstestare. Så förblev det tills Google kom in på marknaden för sökmotorer. Altavista var den första sökmotorn i sitt slag, vilken kunde söka på en stor del av hela internet och med det spred internets användning radikalt. En webportal kom sedan även till och gratis e-post. E-posten kom sedan att fasas ut p.g.a att den bland annat upphörde att vara kostnadsfri. Det sägs att Altavista hade 300000 besökare första dagen, utan att ha gjort reklam för sig och växte upp till 80 miljoner besökare per dag, detta under 90-talet. Som mest hade Altavista tjugo miljoner webbadresser indexerade.

Altavista blir Yahoo och läggs ned

I februari 2003 köptes Altavista upp av Overture Services, därefter tog Yahoo över Overture Services samma år. Endast tio år senare, år 2013, meddelades Yahoo i juli det året att sökmotorn Altavista läggs ned.

Googles teknik unik i sitt slag

Google kom till i slutet av 90-talet och då enbart som söktjänst. Utvecklare på Google upptäckte så småningom att länkar (links) kunde läggas till utöver de framgångsrika sök-algoritmer som Altavista använt sig av. Länkar är, enkelt uttryckt, en annan typ av indexering än den Altavista använt. Med länkning kan websideförfattare länka till material som passar ihop med dennes material, på en mycket detaljerad nivå. Länkinformationen som används kan inbakas i sökalgoritmerna för att förbättra noggrannheten kring sökresultaten. Googles teknik var såklart en ENORM knuff framåt för de klassiska sökmotormetoderna och lade locket på kistan för ”old style”-informationshämtning likt Altavista använt sig av.  Googles sökningar är oslagbart noggranna och den sökmotor som överträffar det mesta.

Google sägs ha 30 biljoner websidor indexerade och cirka 100 miljarder sökningar per månad. Word.