Om Google

De flesta känner till att sökmotorn är en jätte bland internetanvändarna världen över, förutom Kina. Den kantrade konkurrenssituationen finns flera aktörer som vill ändra, vill skapa nya vägar för SEO (Search Engine Optimisation). Utmaningen gentemot Google är att göra sökningar mer relevanta, mer träffsäkra, att ge användaren ett bättre resultat för sin sökning. Det handlar om att rangordna webbplatser, att öka sidans tillgänglighet, länka sidor med mera. Dessa åtgärder kallas ”onpage-metoder”, dessutom används ”offpage-metoder” och att ta fram så kallade satellitsidor vars funktion är att stärka en specifik webbplats.

om google

Att synas i mängden

Från början när Google startades 1998 var den endast söktjänst för internet utan andra tillbehör. Senare har flera andra hjälpmedel tillförts som exempelvis översättningsverktyg, e-postprogram, blogg-sök, bilder, stavningskontroll och kartor. Dess konkurrenter är bland andra Yahoo och Bing. Att namnet blev just Google kommer ur det matematiska begreppet googol som betecknar talet 10 upphöjt med 100. Men under bolagets utveckling användes ett arbetsnamn Backrub. Själva ordet googla har upptagits av Språkrådet i dess nyordslista redan 2003. Tio år senare kom även ogooglebar med vilket Google reagerade starkt emot. Enligt Språkrådet betyder ordet googla att man söker på internet med verktyget Google. Om Yahoo växer sig större kanske det kommer att heta att Yahooa, om det inte redan nu är ett begrepp då Google visserligen är oerhört stark i Sverige men mindre i andra delar av världen. Med mindre menas i detta fall cirka 90% vilket är den andel för sökningar i vårt land som görs med Google. Det innebär en större dominans än Microsoft kontra Apple.

Hur det går till

Systemet använder sig av en algoritm som kallas ”Pagerank”, namnet taget från en av Googles grundare Larry Page. Det görs en analys av hur olika sidor på nätet är sammankopplade genom länkar vilket ger en hierarki. När användaren gör en sökning genomsöks i stort sett hela Googles index. Var inte elak, är bolagets interna slogan vilket handlar om förhållningssättet gentemot användaren. Denne skall få opartisk information och skall behandlas med respekt. Personalen skall agera hedervärt och ärligt, bolaget strävar mot att göra gott, mot sina användare och hela världen. Att agera med samvete kostar pengar men kommer att gynna företaget på längre sikt, anser ledningen. Håller du med? Man kan undra om det är sant eller en skröna: En äldre dam som lärt sig datorer brukade efter att hon sökt på Google skriva in ett tack för all den hjälp hon fått, så att personalen på Google skulle känna sig uppskattade för att ha hjälpt just henne.